Privacy Policy

Privacy Policy GraPics

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van GraPics, onderdeel van ACB Dressuur. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. GraPics voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2: Verzamelde gegevens

GraPics verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van GraPics afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
  • opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
  • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses.

Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.

GraPics, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies

Zie onze Cookie policy.

Artikel 4: Inzage en correctie

U mag de gegevens die GraPics over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht GraPics te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, GraPics zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van GraPics en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op ‘Mijn Account’.

Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van GraPics, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Artikel 7: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

Contact

GraPics is onderdeel van ACB Dressuur

E: info@grapics.nl
M: 0623946988

KVK: 27310679
BTW: NL001991172B81
IBAN: NL25RABO0160642663
BIC: RABONL2U

Copyright GraPics 2015 - 2021